Lys kunst og kreativitet.jpg

En lysfestival i mørketiden
 

Bergen Lights er en lysfestival i byrommene som er tilgjengelig for alle


Festivalen skal gi gode inkluderende lysopplevelser og fremme det voksende miljøet av kunstnere, designere og andre aktører som arbeider med lys ved å tilby en ute-arena. Med et lokalt og regionalt særpreg vil vi gjøre oss bemerket nasjonalt og internasjonalt. 
 

Festivalen har fokus på grønn strategi og bærekraft både ved valg av materialer og produksjonsmåter og ved at vi gjenbruker verk, enten ved at de har blitt vist før, eller er omskapt etter tidligere visninger. Verk fra Bergen Lights skal vandre og vi arbeider med å styrke samarbeidet mellom lysfestivalene i Norge.
 

Den pandemitilpassede mini-festivalen i januar 2021 ble støttet av Sparebanken Vest, BKK og Bergen kommune og var et samarbeid med Forsvarsbygg.

Vi ønsker publikum vel møtt i årene fremover!

Birk.jpg
Birk Nygaard

Kreativ leder Bergen Lights

Lyskunstner, designer mm

974 81 748

birk@bergenlights.no

Foto fra Bergen Lights 2020