En lysfestival i mørketiden


Bergen Lights skal være en lysfestival i vinterhalvåret som utnytter det skiftende været og tilgjengeliggjør utendørs kunstopplevelser på en tid da lite annet skjer i byrommet.

Vi bygger videre på ideer som ble utarbeidet i forbindelse med festivalen i 2020 og vi vil invitere byens kunst- og kulturaktører til å delta med å presentere lyskunst, kreativitet og andre lysrelaterte prosjekter for slik å bidra under festivalens paraply. Vi vil også invitere næringslivet til å utvikle belysningsprosjekter i samarbeid med festivalen, og vi vil tilby publikumsarrangementer og aktiviteter.

Vi har som mål at byens beboere og tilreisende skal få gode lysopplevelser i en lengre periode i vinterhalvåret og at Bergen Lights skal være en nasjonal og internasjonal festival med høyt kunstnerisk og lysfaglig nivå.
Festivalen jobber for å fremme lyskunst-formen nasjonalt og ønsker å opptre som et springbrett for lokale og nasjonale aktører gjennom invitasjon til deltakelse, spesielt for aktører i Bergen og Vestland. Lokalt kuratert innhold, samt innmeldinger via årlige utlysninger til deltakelse/bidrag vil arbeides frem og presenteres på festivalen. 
Vi ønsker publikum vel møtt i år og i årene fremover!

Birk Nygaard, Kreativ leder
Marianne Rønning, Daglig leder
Birk Nygaard

Kreativ leder Bergen Lights

Lyskunstner, designer mm

974 81 748

birk@bergenlights.no

Marianne Rønning

Daglig leder Bergen Lights

414 18 983

marianne@bergenlights.no

Foto fra Bergen Lights 2020

Bergen lights 2021 er støttet av:

Følg med på nettsiden, Facebook og Instagram for nyheter om Bergen Lights

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon